Older version of portrait

Feng Weisong; Gu Xiwen; Yang Jun; Miao Wei and David Patterson