Older version of Image of Euthamia gymnospermoides

© John Hilty