Image of Apis dorsata and Apis dorsata dorsata

© Stepanka Nemcova