Sound from xeno-canto. XC61178 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Bernabe Lopez-Lanus