Sound from xeno-canto. XC53001 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Bernabe Lopez-Lanus