Sound from xeno-canto. XC51336 Phaethornis pretrei (Planalto Hermit)

© Bernabe Lopez-Lanus