Sound from xeno-canto. XC51088 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Bernabe Lopez-Lanus