Sound from xeno-canto. XC50883 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Bernabe Lopez-Lanus