Sound from xeno-canto. XC50881 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Bernabe Lopez-Lanus