Sound from xeno-canto. XC50657 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Bernabe Lopez-Lanus