Sound from xeno-canto. XC48681 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Bernabe Lopez-Lanus