Sound from xeno-canto. XC24699 Clytomyias insignis (Orange-crowned Fairywren)

© Frank Lambert