Sound from xeno-canto. XC15197 Aeronautes montivagus (White-tipped Swift)

© Thomas Donegan