Sound from xeno-canto. XC64000 Ramphastos vitellinus (Channel-billed Toucan)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon