Sound from xeno-canto. XC28473 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Daniel Lane