Sound from xeno-canto. XC23370 Troglodytes troglodytes (Eurasian Wren)

© Nick Athanas