Sound from xeno-canto. XC8002 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Nick Athanas