Sound from xeno-canto. XC6468 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Nick Athanas