Sound from xeno-canto. XC3857 Frederickena fulva (Fulvous Antshrike)

© Nick Athanas