Cheilio inermis (Forskal). Ku-Pou-Pou. 1905. Wrasses; Cheilio.

Freshwater and Marine Image Bank, University of Washington Libraries Digital Collections