Ekologi dan Pemanfaatan Himerometra Robustipinna

© Himerometra AH Clark, 1907