White-cheeked Turaco (Tauraco leucotis)

© Scott Bowers