Older version of Trematolobelia kauaiensis

John Game