Dreissena polymorpha; Hagenius brevistylus

© Phil Myers