Older version of Borboleta-bandeira-espanhola (Mechanitis lysimnia)

Cláudio Dias Timm