File:Abraxas grossulariata Meyers.jpg

Meyers Blitz-Lexikon