Rhododendron maddenii maddenii - Botanical Illustration

© Royal Botanic Garden Edinburgh