Flowers, Dujiangyuan, Sichuan, China, 2006

Wen, Jun