Fruits, Wuliangshan, Yunnan, China, 2006

Wen, Jun