Older version of Ganoderma applanatum - lattakääpä

Kari Pihlaviita