Image of Nerodia sipedon pleuralis

© 2011 Todd Pierson