Image of Austrocylindropuntia vestita

© 2007 Zoya Akulova