Mellitella stokesii with parasitic Dissodactylus spp. pea crab

© Simon Coppard