Echinaster echinophorus, oral view

© Simon Coppard