Encope insularis, holotype, oral view

© Simon Coppard