Encope fragilis, holotype, aboral view

© Simon Coppard