Image of Drymarchon corais

© 2006 Tobias Eisenberg