Older version of Callyspongia (Callyspongia) roosevelti ectosomal skeleton

© WoRMS for SMEBD