Older version of Callyspongia (Callyspongia) roosevelti holotype

© WoRMS for SMEBD