Image of Euthamia graminifolia

© Chicago Botanic Garden 2008