Collection image

Hemiptera Fennica

Last updated almost 3 years ago

This collection includes all the bugs of Finland. References. Tapio Lammes: Luteiden suomenkielinen nimistö, 1955, Luonnontutkija 99, 4-9; Teemu Rintala & Veikko Rinne: Suomen luteet 2010.